Các giai đoạn cuộc thi

 • Chương trình Công bố Cuộc thi Phim ngắn Đà Nẵng
  Lần thứ I – 2021
  KHÁM PHÁ ĐÀ NẴNG TUYỆT VỜI - WOW DA NANG

  Thời gian dự kiến:31/12/2021

  Địa điểm dự kiến: Bảo Tàng Điêu Khắc Chăm Đà Nẵng
  02 Đường 2/9, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

  Nội dung triển khai: Công bố cuộc thi sản xuất MV ca nhạc, phim, phóng sự, clip viral… về Đà Nẵng với chủ đề “Khám phá Đà Nẵng tuyệt vời- Wow Da Nang”

 • Tiếp nhận tác phẩm dự thi thông qua các nền tảng số.

  Thời gian dự kiến:  01/01/2022 - 31/10/2022

  Nộp bài tại Website:  https://danangfilmfest.vn/dang-ki-tham-gia

 • Tuyển chọn tác phẩm vào vòng Chung khảo

  Thời gian sơ khảo dự kiến: 01/11/2022 - 7/11/2022

  Nội dung:

  - Ban giám khảo xét lược chọn ra 25 tác phẩm (theo tiêu chí của Ban tổ chức - theo hình thức trực tuyến) vào Chung khảo
  (25 tác phẩm biểu trưng Chào mừng Kỷ niệm 25 năm
  thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương)

  - 25 tác phẩm được tuyển chọn tại vòng Chung khảo sẽ được
  tiếp tục xét chọn trao giải trong Gala trao giải

 • Tuyển chọn tác phẩm để trao giải trong đêm Gala

  Thời gian xét chọn dự kiến:

  8/11/2022 - 15/11/2022

  Nội dung

  - Ban giám khảo xét lược chọn ra 4 tác phẩm từ 25 tác phẩm đã được chọn từ vòng Chung khảo (theo tiêu chí của Ban tổ chức - theo hình thức tuyển chọn offline)

  - 4 tác phẩm được chọn sẽ được vinh danh trao giải trong
  Gala Trao giải Cuộc thi Phim ngắn Đà Nẵng Lần thứ I – 2021
  “KHÁM PHÁ ĐÀ NẴNG TUYỆT VỜI - WOW DA NANG"

 • Gala Trao giải Cuộc thi Phim ngắn Đà Nẵng
  Lần thứ I – 2021
  “KHÁM PHÁ ĐÀ NẴNG TUYỆT VỜI - WOW DA NANG”

  Thời gian dự kiến: 26/11/2022

  Địa điểm dự kiến: Mặt tiền tòa nhà 42 Bạch Đằng,
  Thành phố Đà Nẵng

  Nội dung triển khai

  - Chương trình nghệ thuật đa phương tiện đặc sắc

  - Nghệ thuật đương đại tương tác điện ảnh (Dance Visual Mapping)

  - Vinh danh - trao giải các tác phẩm xuất sắc